Linux Kernel + grsecurity – my way! 7 May 2012

Krótko i na temat – będzie to art na temat rekompilacji kernela z tym, że po mojemu. Z racji tego, że używam na co dzień dystrybucji Debian, instrukcje i skrypty będą przeznaczone właśnie dla tego distro. Mam nadzieję na stworzenie kompleksowej obsługi instalacji nowego jajka i w miarę zrozumiałej dla wszystkich ;)

Co jest potrzebne?

 • źródła jądra Linuksa
 • patch grsecurity pasujący do pobranego kernela
 • paczki: fakeroot, kernel-package, libncurses5-dev, paxctl, bzip2

Wszystkie operacje wykonujemy jako root:

01 root@srv # apt-get update && apt-get install -y fakeroot kernel-package libncurses5-dev paxctl bzip2
02 root@srv # cd /usr/src
03 root@srv /usr/src # wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.0/linux-3.3.4.tar.bz2
04 root@srv /usr/src # wget http://grsecurity.net/test/grsecurity-2.9-3.3.4-201204272006.patch
05 root@srv /usr/src # tar -jxf linux-3.3.4.tar.bz2
06 root@srv /usr/src # rm linux; ln -s linux-3.3.4 linux
07 root@srv /usr/src # cd linux
08 root@srv /usr/src/linux # cp /boot/config-`uname -r` .config
09 root@srv /usr/src/linux # patch -p1 < ../grsecurity-2.9-3.3.4-201204272006.patch
10 root@srv /usr/src/linux # make menuconfig

OK, co sie do tej pory stało? Zainstalowaliśmy potrzebne paczki (01) oraz przeszliśmy do katalogu, w którym będzie odbywała sie kompilacja (02). Następnie pobraliśmy źródła kernela oraz patch grsec (03 i 04). Po rozpakowaniu kernela (05) utworzyliśmy link symboliczny jako linux do wypakowanego katalogu linux-3.3.4 (06). Następnie weszliśmy do katalogu linux (07), skopiowaliśmy domyślny plik konfiguracyjny i zapisaliśmy go jako .config (08). Po wykonaniu patchowania kernela źródłem z grsec (09) zaczynamy konfigurację (10).

W pierwszym oknie załaduj konfigurację z pliku .config wykorzyctując "Load an Alternate Configuration File" a następnie przejdź do "Security options". Jeśli patchowanie przebiegło bez problemów, powinieneś zobaczyć:

Co włączyć w zakładce "Grsecurity"? Moje ustawienia wyglądają następująco:

Security Level (Custom)
Memory Protections --->
 [*] Deny reading/writing to /dev/kmem, /dev/mem, and /dev/port
 [*] Restrict VM86 mode
 [*] Disable privileged I/O
 [*] Harden ASLR against information leaks and entropy reduction
 [*] Deter exploit bruteforcing
 [*] Hide kernel symbols
 [*] Active kernel exploit response
Role Based Access Control Options --->
 [ ] Disable RBAC system
 [*] Hide kernel processes
 (3) Maximum tries before password lockout
 (30) Time to wait after max password tries, in seconds
Filesystem Protections --->
 [*] Proc restrictions
 [*]  Restrict /proc to user only
 [*] Additional restrictions
 [*] Linking restrictions
 [*] FIFO restrictions
 [*] Sysfs/debugfs restriction
 [*] Runtime read-only mount protection
 [*] Chroot jail restrictions
 [*]  Deny mounts
 [*]  Deny double-chroots
 [*]  Deny pivot_root in chroot
 [*]  Enforce chdir("/") on all chroots
 [*]  Deny (f)chmod +s
 [*]  Deny fchdir out of chroot
 [*]  Deny mknod
 [*]  Deny shmat() out of chroot
 [*]  Deny access to abstract AF_UNIX sockets out of chroot
 [*]  Protect outside processes
 [*]  Restrict priority changes
 [*]  Deny sysctl writes
 [*]  Capability restrictions
Kernel Auditing --->
 [*] Single group for auditing
 (1007) GID for auditing
 [*] Exec logging
 [*] Resource logging
 [*] Log execs within chroot
 [*] Ptrace logging
 [*] Chdir logging
 [*] (Un)Mount logging
 [*] Signal logging
 [*] Fork failure logging
 [*] Time change logging
 [*] /proc//ipaddr support
 [*] Denied RWX mmap/mprotect logging
 [ ] ELF text relocations logging (READ HELP)
Executable Protections --->
 [*] Dmesg(8) restriction
 [*] Deter ptrace-based process snooping
 [*] Require read access to ptrace sensitive binaries
 [*] Enforce consistent multithreaded privileges
 [*] Trusted Path Execution (TPE)
 [*]  Partially restrict all non-root users
 [*]  Invert GID option
 (1005) GID for trusted users
Network Protections --->
 [*] Larger entropy pools
 [*] TCP/UDP blackhole and LAST_ACK DoS prevention
 [*] Socket restrictions
 [*]  Deny any sockets to group
 (1004) GID to deny all sockets for
 [*]  Deny client sockets to group
 (1003) GID to deny client sockets for
 [*]  Deny server sockets to group
 (1002) GID to deny server sockets for
Sysctl support --->
 [*] Sysctl support
 [*]  Extra sysctl support for distro makers (READ HELP)
 [*]  Turn on features by default
Logging Options --->
 (10) Seconds in between log messages (minimum)
 (6) Number of messages in a burst (maximum)

A PaX wygląda tak:

PaX Control --->
 [*] Support soft mode
 [*] Use legacy ELF header marking
 [*] Use ELF program header marking
 [*] Use filesystem extended attributes marking
   MAC system integration (direct) --->
Non-executable pages --->
 [*] Enforce non-executable pages
 [*]  Paging based non-executable pages
 [*]  Segmentation based non-executable pages
 [*] Emulate trampolines
 [*] Restrict mprotect()
 [*]  Use legacy/compat protection demoting (read help)
 [*]  Allow ELF text relocations (read help)
 [*] Enforce non-executable kernel pages
Address Space Layout Randomization --->
 [*] Address Space Layout Randomization
 [*] Randomize kernel stack base
 [*] Randomize user stack base
 [*] Randomize mmap() base
Miscellaneous hardening features --->
 [*] Sanitize kernel stack
 [*] Prevent invalid userland pointer dereference
 [*] Prevent various kernel object reference counter overflows
 [*] Harden heap object copies between kernel and userland
 [*] Prevent various integer overflows in function size parameters

Tutaj mała uwaga: jeśli w zakładce "Grsecurity" włączymy logowanie exec(), to musimy liczyć się z tym, że system plików może tego nie wytrzymać. Bardziej obciążone systemy (współdzielone hostingi, shellownie) powinny się zaopatrzyć w dodatkowe miejsce na partycjach.

Taka konfiguracja pozwala na manipulowanie niektórymi parametrami z linii poleceń. Jeśli już wystartujemy system z nowym jajkiem, poprzez sysctl możemy sterować niektórymi ustawieniami. Przygotowałem ich spis wraz z opisem dostępnym w "help" podczas wyboru danej opcji z kernela. Należy je umieścić w pliku /etc/sysctl.conf:

################################################## GRSECURITY ####
kernel.grsecurity.grsec_lock = 0

#  If you say Y here, non-root users will not be able to use
#dmesg(8) to view up to the last 4kb of messages in the kernelâs
#log buffer. If the sysctl option is enabled, a sysctl option with
#name "dmesg" is created.
kernel.grsecurity.dmesg = 0

#  If you say Y here, users with a resource limit on processes
# will have the value checked during execve() calls. The current
# system only checks the system limit during fork() calls. If the
# sysctl option is enabled, a sysctl option with name "execve_lim-
# iting" is created.
kernel.grsecurity.execve_limiting = 0

#  If you say Y here, all execve() calls will be logged (since the
# other exec*() calls are frontends to execve(), all execution will
# be logged). Useful for shell-servers that like to keep track of
# their users.  If the sysctl option is enabled, a sysctl option
# with name "exec_logging" is created. WARNING: This option when
# enabled will produce a LOT of logs, especially on an active sys-
# tem.
kernel.grsecurity.exec_logging = 0

#  If you say Y here, users will not be able to write to FIFOs
# they donât own in world-writable +t directories (i.e. /tmp), un-
# less the owner of the FIFO is the same owner of the directory
# itâs held in. If the sysctl option is enabled, a sysctl option
# with name "fifo_restrictions" is created.
kernel.grsecurity.fifo_restrictions = 0

kernel.grsecurity.forkfail_logging = 0

#  If you say Y here, /tmp race exploits will be prevented, since
# users will no longer be able to follow symlinks owned by other
# users in world-writable +t directories (i.e. /tmp), unless the
# owner of the symlink is the owner of the directory. users will
# also not be able to hardlink to files they do not own. If the
# sysctl option is enabled, a sysctl option with name "linking_re-
# strictions" is created.
kernel.grsecurity.linking_restrictions = 0

kernel.grsecurity.harden_ptrace = 0

#  If you say Y here, all attempts to overstep resource limits
# will be logged with the resource name, the requested size, and
# the current limit. It is highly recommended that you say Y here.
# If the sysctl option is enabled, a sysctl option with name "re-
# source_logging" is created. If the RBAC system is enabled, the
# sysctl value is ignored.
kernel.grsecurity.resource_logging = 0

#  If you say Y here, all chdir() calls will be logged. If the
# sysctl option is enabled, a sysctl option with name "audit_chdir"
# is created.
kernel.grsecurity.audit_chdir = 0

kernel.grsecurity.audit_gid = 20004

#  Setting this GID determines what group TPE restrictions will be
# *disabled* for. If the sysctl option is enabled, a sysctl option
# with name "tpe_gid" is created.
kernel.grsecurity.tpe_gid = 20000

#  If you say Y here, the exec, chdir, and (un)mount logging fea-
# tures will only operate on a group you specify. This option is
# recommended if you only want to watch certain users instead of
# having a large amount of logs from the entire system. If the
# sysctl option is enabled, a sysctl option with name "audit_group"
# is created.
kernel.grsecurity.audit_group = 0

#  If you say Y here, processes inside a chroot will not be able
# to raise the priority of processes in the chroot, or alter the
# priority of processes outside the chroot. This provides more se-
# curity than simply removing CAP_SYS_NICE from the processâ capa-
# bility set.  If the sysctl option is enabled, a sysctl option
# with name "chroot_restrict_nice" is created.
kernel.grsecurity.chroot_restrict_nice = 0

#  If you say Y here, processes inside a chroot will not be able
# to kill, send signals with fcntl, ptrace, capget, getpgid,
# setpgid, getsid, or view any process outside of the chroot. If
# the sysctl option is enabled, a sysctl option with name "ch-
# root_findtask" is created.
kernel.grsecurity.chroot_findtask = 0

#  If you say Y here, all executions inside a chroot jail will be
# logged to syslog. This can cause a large amount of logs if cer-
# tain applications (eg. djbâs daemontools) are installed on the
# system, and is therefore left as an option. If the sysctl option
# is enabled, a sysctl option with name "chroot_execlog" is creat-
# ed.
kernel.grsecurity.chroot_execlog = 1

#  If you say Y here, the current working directory of all newly-
# chrooted applications will be set to the the root directory of
# the chroot. The man page on chroot(2) states: Note that this call
# does not change the current working directory, so  that â.â
# can be outside the tree rooted at â/â. In particular, the su-
# per-user can escape from a âchroot jailâ by doing âmkdir foo;
# chroot foo; cd ..â.  It is recommended that you say Y here,
# since itâs not known to break any software. If the sysctl option
# is enabled, a sysctl option with name "chroot_enforce_chdir" is
# created.
kernel.grsecurity.chroot_enforce_chdir = 1

#  If you say Y here, processes inside a chroot will not be able
# to connect to abstract (meaning not belonging to a filesystem)
# Unix domain sockets that were bound outside of a chroot.  It is
# recommended that you say Y here. If the sysctl option is en-
# abled, a sysctl option with name "chroot_deny_unix" is created.
kernel.grsecurity.chroot_deny_unix = 1

#  If you say Y here, an attacker in a chroot will not be able to
# write to sysctl entries, either by sysctl(2) or through a /proc
# interface.  It is strongly recommended that you say Y here. If
# the sysctl option is enabled, a sysctl option with name "ch-
# root_deny_sysctl"  is  created.
kernel.grsecurity.chroot_deny_sysctl = 1

#  If you say Y here, processes inside a chroot will not be able
# to attach to shared memory segments that were created outside of
# the chroot jail. It is recommended that you say Y here.  If the
# sysctl option is enabled, a sysctl option with name "chroot_de-
# ny_shmat" is created.
kernel.grsecurity.chroot_deny_shmat = 1

#  If you say Y here, processes inside a chroot will not be able
# to use a function called pivot_root() that was introduced in Lin-
# ux 2.3.41. It works similar to chroot in that it changes the
# root filesystem.  This function could be misused in a chrooted
# process to attempt to break out of the chroot, and therefore
# should not be allowed. If the sysctl option is enabled, a sysctl
# option with name "chroot_deny_pivot" is created.
kernel.grsecurity.chroot_deny_pivot = 1

#  If you say Y here, processes inside a chroot will not be able
# to mount or remount filesystems. If the sysctl option is en-
# abled, a sysctl option with name "chroot_deny_mount" is created.
kernel.grsecurity.chroot_deny_mount = 1

#  If you say Y here, processes inside a chroot will not be al-
# lowed to mknod. The problem with using mknod inside a chroot is
# that it would allow an attacker to create a device entry that is
# the same as one on the physical root of your system, which could
# range from anything from the console device to a device for your
# harddrive (which they could then use to wipe the drive or steal
# data). It is recommended that you say Y here, unless you run in-
# to software incompatibilities. If the sysctl option is enabled, a
# sysctl option with name "chroot_deny_mknod" is created.
kernel.grsecurity.chroot_deny_mknod = 1

#  If you say Y here, a well-known method of breaking chroots by
# fchdirâing to a file descriptor of the chrooting process that
# points to a directory outside the filesystem will be stopped. If
# the sysctl option is enabled, a sysctl option with name "ch-
# root_deny_fchdir"  is  created.
kernel.grsecurity.chroot_deny_fchdir = 1

#  If you say Y here, processes inside a chroot will not be able
# to chroot again outside the chroot. This is a widely used method
# of breaking out of a chroot jail and should not be allowed.  If
# the sysctl option is enabled, a sysctl option with name "ch-
# root_deny_chroot" is created.
kernel.grsecurity.chroot_deny_chroot = 1

#  If you say Y here, processes inside a chroot will not be able
# to chmod or fchmod files to make them have suid or sgid bits.
# This protects against another published method of breaking a ch-
# root. If the sysctl option is enabled, a sysctl option with name
# "chroot_deny_chmod"  is created.
kernel.grsecurity.chroot_deny_chmod = 1

#  If you say Y here, the capabilities on all root processes with-
# in a chroot jail will be lowered to stop module insertion, raw
# i/o, system and net admin tasks, rebooting the system, modifying
# immutable files, modifying IPC owned by another, and changing the
# system time. This is left an option because it can break some
# apps.  Disable this if your chrooted apps are having problems
# performing those kinds of tasks. If the sysctl option is en-
# abled, a sysctl option with name "chroot_caps" is created.
kernel.grsecurity.chroot_caps = 0

#  If you say Y here, all attempts to attach to a process via
# ptrace will be logged. If the sysctl option is enabled, a sysctl
# option with name "audit_ptrace" is created.
kernel.grsecurity.audit_ptrace = 0

#  If you say Y here, calls to mmap() and mprotect() with explicit
# usage of PROT_WRITE and PROT_EXEC together will be logged when
# denied by the PAX_MPROTECT feature. If the sysctl option is en-
# abled, a sysctl option with name "rwxmap_logging" is created.
kernel.grsecurity.rwxmap_logging = 0

#  If you say Y here, text relocations will be logged with the
# filename of the offending library or binary. The purpose of the
# feature is to help Linux distribution developers get rid of li-
# braries and binaries that need text relocations which hinder the
# future progress of PaX.  Only Linux distribution developers
# should say Y here, and never on a production machine, as this op-
# tion creates an information leak that could aid an attacker in
# defeating the randomization of a single memory region.  If the
# sysctl option is enabled, a sysctl option with name "audit_tex-
# trel" is created.
kernel.grsecurity.audit_textrel = 0

#  If you say Y here, you will be able to choose a gid to add to
# the supplementary groups of users you want to mark as "untrust-
# ed." These users will not be able to execute any files that are
# not in root-owned directories writable only by root. If the
# sysctl option is enabled, a sysctl option with name "tpe" is cre-
# ated.
kernel.grsecurity.tpe = 0

#  If you say Y here, all non-root users will be covered under a
# weaker TPE restriction. This is separate from, and in addition
# to, the main TPE options that you have selected elsewhere. Thus,
# if a "trusted" GID is chosen, this restriction applies to even
# that GID. Under this restriction, all non-root users will only be
# allowed to execute files in directories they own that are not
# group or world-writable, or in directories owned by root and
# writable only by root. If the sysctl option is enabled, a sysctl
# option with name "tpe_restrict_all" is created.
kernel.grsecurity.tpe_restrict_all = 0

#  If you say Y here, the group you specify in the TPE configura-
# tion will decide what group TPE restrictions will be *disabled*
# for. This option is useful if you want TPE restrictions to be
# applied to most users on the system. If the sysctl option is en-
# abled, a sysctl option with name "tpe_invert" is created. Unlike
# other sysctl options, this entry will default to on for backward-
# compatibility.
kernel.grsecurity.tpe_invert = 0

#  If you say Y here, neither TCP resets nor ICMP destination-un-
# reachable packets will be sent in response to packets sent to
# ports for which no associated listening process exists. This fea-
# ture supports both IPV4 and IPV6 and exempts the loopback inter-
# face from blackholing. Enabling this feature makes a host more
# resilient to DoS attacks and reduces network visibility against
# scanners. The blackhole feature as-implemented is equivalent
# to the FreeBSD blackhole feature, as it prevents RST responses to
# all packets, not just SYNs. Under most application behavior this
# causes no problems, but applications (like haproxy) may not close
# certain connections in a way that cleanly terminates them on the
# remote end, leaving the remote host in LAST_ACK state. Because
# of this side-effect and to prevent intentional LAST_ACK DoSes,
# this feature also adds automatic mitigation against such attacks.
# The mitigation drastically reduces the amount of time a socket
# can spend in LAST_ACK state. If youâre using haproxy and not all
# servers it connects to have this option enabled, consider dis-
# abling this feature on the haproxy host.  If the sysctl option
# is enabled, two sysctl options with names "ip_blackhole" and
# "lastack_retries" will be created. While "ip_blackhole" takes the
# standard zero/non-zero on/off toggle, "lastack_retries" uses the
# same kinds of values as "tcp_retries1" and "tcp_retries2". The
# default value of 4 prevents a socket from lasting more than 45
# seconds in LAST_ACK state. kernel.grsecurity.ip_blackhole = 0
kernel.grsecurity.lastack_retries = 0

#  If you say Y here, you will be able to choose a GID of whose
# users will be unable to connect to other hosts from your machine
# or run server applications from your machine. If the sysctl op-
# tion is enabled, a sysctl option with name "socket_all" is creat-
# ed.
kernel.grsecurity.socket_all = 0

#  If you say Y here, you will be able to choose a GID of whose
# users will be unable to connect to other hosts from your machine,
# but will be able to run servers. If this option is enabled, all
# users in the group you specify will have to use passive mode when
# initiating ftp transfers from the shell on your machine. If the
# sysctl option is enabled, a sysctl option with name "sock-
# et_client" is created.
kernel.grsecurity.socket_client = 0

#  If you say Y here, you will be able to choose a GID of whose
# users will be unable to run server applications from your ma-
# chine. If the sysctl option is enabled, a sysctl option with
# name "socket_server" is created.
kernel.grsecurity.socket_server = 0

#  If you say Y here, a sysctl option with name "romount_protect"
# will be created.  By setting this option to 1 at runtime,
# filesystems will be protected in the following ways:
# * No new writable mounts will be allowed
# * Existing read-only mounts wonât be able to be remounted
#  read/write
# * Write operations will be denied on all block devices
# This option acts independently of grsec_lock: once it is set to
# 1, it cannot be turned off. Therefore, please be mindful of
# the resulting behavior if this option is enabled in an init
# script on a read-only filesystem. This feature is mainly intended
# for secure embedded systems.
# kernel.grsecurity.romount_protect = 0

#  Here you can choose the GID to disable socket access for. Re-
# member to add the users you want socket access disabled for to
# the GID specified here. If the sysctl option is enabled, a
# sysctl option with name "socket_all_gid" is created.
kernel.grsecurity.socket_all_gid = 20001

#  Here you can choose the GID to disable client socket access
# for. Remember to add the users you want client socket access dis-
# abled for to the GID specified here. If the sysctl option is en-
# abled, a sysctl option with name "socket_client_gid" is created.
kernel.grsecurity.socket_client_gid = 20002

#  Here you can choose the GID to disable server socket access
# for. Remember to add the users you want server socket access dis-
# abled for to the GID specified here. If the sysctl option is en-
# abled, a sysctl option with name "socket_server_gid" is created.
kernel.grsecurity.socket_server_gid = 20003

#  If you say Y here, all mounts and unmounts will be logged.  If
# the sysctl option is enabled, a sysctl option with name "au-
# dit_mount" is created.
kernel.grsecurity.audit_mount = 0

#  If you say Y here, certain important signals will be logged,
# such as SIGSEGV, which will as a result inform you of when a er-
# ror in a program occurred, which in some cases could mean a pos-
# sible exploit attempt. If the sysctl option is enabled, a sysctl
# option with name "signal_logging" is created.
kernel.grsecurity.signal_logging = 0

#  If you say Y here, all failed fork() attempts will be logged.
# This could suggest a fork bomb, or someone attempting to overstep
# their process limit. If the sysctl option is enabled, a sysctl
# option with name "forkfail_logging" is created.
kernel.grsecurity.forkfail_logging = 0

#  If you say Y here, any changes of the system clock will be
# logged. If the sysctl option is enabled, a sysctl option with
# name  "timechange_logging"  is  created.
kernel.grsecurity.timechange_logging = 0

Tutaj uwaga na opcję "kernel.grsecurity.grsec_lock = 0" - jeśli w pliku /etc/sysctl.conf ustawimy ją na "1" to nie będziemy mieli już możliwości zmiany parametrów *.grsec* z poziomu sysctl!

W porządku, zatem mamy przygotowany kernel, ustawione opcje. Teraz należy wykonać kompilację:

01 root@srv /usr/src/linux # export CONCURRENCY_LEVEL=$[`cat /proc/cpuinfo|grep ^processor|wc -l|awk '{print $1}'`]
02 root@srv /usr/src/linux # make-kpkg clean && make-kpkg --rootcmd fakeroot --initrd kernel_image kernel_headers

Co tym razem robimy? Ustawiamy parametr "CONCURRENCY_LEVEL" na wartość X, gdzie X to liczba wątków procesora dostępnych dla systemu (01). Warto wspomnieć, że przypiszemy wszystkie wątki, aby kompilacja przebiegła w miarę szybko. Jeśli jednak chcesz zachować jakieś zasoby dla systemu, ustaw CONCURRENCY_LEVEL=$[`cat /proc/cpuinfo|grep ^processor|wc -l|awk '{print $1}'` - 1 ]. Następnie wykonujemy kompilację, która stworzy paczkę *.deb zarówno z nowym jakiem, jak i headerami dla niego. Po udanej akcji w katalogu /usr/src powinnieneś zobaczyć:

root@srv /usr/src/linux # ls -al /usr/src/
-rw-r--r-- 1 root root 6903602 03-29 19:56 linux-headers-3.3.4-d2_3.3.4-d2-10.00.Custom_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 6889906 05-04 00:10 linux-image-3.3.4-d2_3.3.4-d2-10.00.Custom_i386.deb

Skąd się wzięła opcja "-d2" w tej nazwie? (będzie ona prezentowana jako nazwa kernela po wydaniu polecenia uname -r, tutaj: 3.3.4-d2). Aby ustawić własną wersję należy w "General setup --->" dopisać własną rewizję do parametru "Local version - append to kernel release", a z pliku /usr/src/linux/localversion-grsec wywalić wpis "-grsec".

W kernelach z gałęzi 2.6.3x na debianie 5 (i 6 zresztą też) występował czasami taki problem:

echo "The UTS Release version in include/linux/version.h";
echo " \"\" ";
echo "does not match current version:";
echo " \"2.6.33.1\" "
echo "Please correct this."; exit 2
The UTS Release version in include/linux/version.h
""
does not match current version:
"2.6.33.3"
Please correct this.

Można to szybko naprawić ręcznie:

1) Otwórz /usr/share/kernel-package/ruleset/misc/version_vars.mk

2) Znajdź:
UTS_RELEASE_HEADER=$(call doit,if [ -f include/linux/utsrelease.h ]; then \
              echo include/linux/utsrelease.h;      \
            else                      \
                echo include/linux/version.h ;       \
            fi) 

3) Zamień na:
UTS_RELEASE_HEADER=$(call doit,if [ -f include/generated/utsrelease.h ]; then \
                echo include/generated/utsrelease.h;      \
              elif [ -f include/linux/utsrelease.h ]; then    \
                echo include/linux/utsrelease.h;        \
              else                        \
                echo include/linux/version.h;         \
              fi) 

4) Otwórz:
5) Zmień zawartość /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools na:
#!/bin/sh

version="$1"
bootopt=""

# passing the kernel version is required
[ -z "${version}" ] && exit 0

# kernel-package passes an extra arg
if [ -n "$2" ]; then
 if [ -n "${KERNEL_PACKAGE_VERSION}" ]; then
  bootdir=$(dirname "$2")
  bootopt="-b ${bootdir}"
 else
  # official Debian linux-images take care themself
  exit 0
 fi
fi

# avoid running multiple times
if [ -n "$DEB_MAINT_PARAMS" ]; then
 eval set -- "$DEB_MAINT_PARAMS"
 if [ -z "$1" ] || [ "$1" != "configure" ]; then
  exit 0
 fi
fi

# we're good - create initramfs. update runs do_bootloader
update-initramfs -c -t -k "${version}" ${bootopt} 

OK, chyba się udało. Teraz aby zainstalować nowe jajko wydajemy polecenie:

root@srv /usr/src # dpkg -i linux-headers-3.3.4-d2_3.3.4-d2-10.00.Custom_i386.deb
root@srv /usr/src # dpkg -i linux-image-3.3.4-d2_3.3.4-d2-10.00.Custom_i386.deb

UWAGA: przy instalacji kolejnej wersji jajka, przy włączonym grsec, należy włączyć opcje PAGEEXEC oraz SEGMEXEC. W przeciwnym przypadku będziesz miał kłopot z post-instalacyjnymi skryptami, które wywołuje dpkg:

root@srv # paxctl -c /usr/sbin/grub-probe
root@srv # paxctl -C /usr/sbin/grub-probe
root@srv # paxctl -ps /usr/sbin/grub-probe

I teraz najważniejszy moment instalacji. Zakładam, że nie używasz narzędzi typu kexec, KVM (tym razem nie kernel virtual machine, tylko keyboard-video-mouse ;) ), iLO, *RAC itd, tylko samego SSH. Może się zdarzyć, że nowy kernel nie wstanie (kernel panic...) i będzie kłopot z rebootem maszyny, która siedzi sobie np 100km od Ciebie. Z pomocą przychodzi grub i jego opcje, które pozwolą nam na bezpieczny reboot do nowej wersji, a w przypadku paniki, czy innego błędu, który nie pozwoli wstać maszynie - przywróci starą, działającą wersję kernela.

Operacje, które teraz będziemy wykonywać to "grub failsafe". Jest w sieci kilka artów na ten temat, ale nie wszystkie były opisane w pigułce. Przyjrzyjmy się fail-safe dla gruba1 i gruba2:

==== grub
1. install kernel + headers
2. edit /boot/grub/menu.lst
default saved
3. przy NOWYM kernelu
... panic=5
savedefault 1
4. przy DOBRYM kernelu
savedefault
5. set default
grub-set-default 2 (dobry kernel)
6. reboot
grub-reboot 0 (nowy kernel)

==== grub2

1. install kernel + headers
2. edit /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet panic=5"
3. set default
grub-set-default 2 (dobry kernel)
4. regenerate config
grub-mkconfig
update-grub
update-grub2
5. reboot do nowego
grub-reboot 0 (nowy kernel)

root@srv # cat /boot/grub/grubenv
saved_entry=2 <- dobry kernel prev_saved_entry= [...]

Wybierz opcję odpowiadającą Twojej konfiguracji. Jeśli wszystko skonfigurowałeś prawidłowo, wykonaj reboot i sprawdź, czy system wstał z nowym kernelem weryfikując poprzez:

root@srv # uname -a
Linux tdhack.com 3.3.4-d2 #1 SMP Fri May 4 00:09:04 CEST 2012 i686 GNU/Linux

Na tym moglibyśmy skończyć, gdyby nie fakt, że dobrze by było wszystkie te operacje zautomatyzować ;) Do tego celu napisałem poniższy skrypt: compile_kernel.sh

Co robi skrypt? Szuka na stronach najnowszej wersji grsecurity, później ściąga kernel pod tą wersję. Patchuje, kompiluje i gotowe paczki wrzuca do $HOME przy okazji informując mailowo administratora o przebiegu instalacji oraz o lokacji nowego kernela. Taki skrypt można sobie wrzucić do crona i raz w tygodniu pobawić się kompilacją:

0 0 * * sat /root/scripts/compile_kernel.sh > /dev/null 2>&1

UPDATE: skrypt prawdopodobnie już nie działa - zmieniła się zarówno strona kernel.org jak i grsecurity.net, a co za tym idzie, też składnia html, której parsowanie było zaszyte w skrypcie.
TODO: poprawić skrypt ;)

Tagi: ,


Odpowiedzi: 5 do wpisu “Linux Kernel + grsecurity – my way!”

 1. bryn1u says:

  Super tutek !

  Przydalo by sie cos wiecej o chroocie z usluga ssh, www, mysql.

  Pozdrawiam.

 2. d2 says:

  Nie ten wątek, ale mam na oku taki tutorial. Pewnie wkrótce się ukaże. Pozdrawiam.

 3. bryn1u says:

  Jeszcze jedno. Usun te przecinki z pierwszego “code” bo wywala bledy.

  Budowanie drzewa zależno¶ci
  Odczyt informacji o stanie… Gotowe
  E: Nie udało się odnaleĽć pakietu fakeroot,
  E: Nie udało się odnaleĽć pakietu kernel-package,
  E: Nie udało się odnaleĽć pakietu libncurses5-dev,
  E: Nie udało się odnaleĽć pakietu paxctl,

 4. d2 says:

  poprawione, dzięki

Zostaw odpowiedź